Václav Šmidrkal | CECS
Prague Area Studies | Faculty | University

 

PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.

In his research, Václav Šmidrkal focuses on the modern history of Central Europe, the cultural and social dimensions of wars. He is also interested in the history of mass media and cinematography.

Education

Charles University, Faculty of Social Sciences, Ph.D., 2014

Charles University, Faculty of Social Sciences, West European Studies, Mgr. and PhDr., 2008

Charles University, Faculty of Social Sciences, Area Studies, Bachelor’s degree, 2005

Memberships

2017- : member of the International Society for First World Studies

Selected Publications

Articles in peer-reviewed journals

Šmidrkal, Václav. Abolish the army? The ideal of democracy and the transformation of the Czechoslovak military after 1918 and 1989. European Review of History / Revue européenne d’histoire. 2016, roč. 23, č. 4, s. 623–642.

Šmidrkal, Václav. Fyzické násilí, státní autorita a trestní právo v českých zemích 1918–1923. Český časopis historický. 2016, roč. 114, č. 1, s. 89–115.

Šmidrkal, Václav. „Bratři ve zbrani“: představy o spojenectví Národní lidové armády NDR a ČSLA ve světle krize roku 1968. Historie a vojenství. 2014, roč. 58, č. 1, s. 4-19.

Šmidrkal, Václav. „Železná opona“ jako české místo paměti. Střed/Centre. 2012, roč. 4, č. 1, s. 56-79.

Šmidrkal, Václav. They Shall—or Shall Not—Pass? Communist State Borders in the Czech Culture of Remembrance after 1989, East European Politics and Societies. 2017, roč. 31, č. 2, s. 251–268.

Šmidrkal, Václav. Die sozialistische Armee als eine Kulturmacht? Die Tschechoslowakische Armee 1950–1956. ILCEA – Revue d’Institut des langues et cultures d’Europe et d’Amérique. 2012, roč. 16, vydáno 4. 7. 2012, on-line.

Šmidrkal, Václav. ČSLA jako subjekt a objekt speciální propagandy v 60. letech 20. století. Historie a vojenství. 2011, roč. 55, č. 4, s. 85-96.

Šmidrkal, Václav. O vzniku a úloze bratislavského Vojenského uměleckého souboru. Vojenská história. 2010, roč. 14, č. 2, s. 60-74.

Chapters in Monographs

Šmidrkal, Václav. The First World War in the Czech and Slovak Cinema. In Habsburg’s Last War: The Filmic Memory (1918 to the Present), ed. Hannes Leidinger. New Orleans: University of New Orleans Press, 2018, s. 69–92.

Šmidrkal, Václav. The International Federation of Resistance Fighters: Communist anti-fascism, Germany and Europe. In War Veterans and the World after 1945, eds. Ángel Alcalde a Xosé M. Núñez Seixas. London and New York: Routledge, 2018, s. 17–32.

Šmidrkal, Václav. Song and Dance Ensembles in Central European Militaries: The Spread, Transformation and Retreat of a Soviet Model. In Theatre, Globalization and the Cold War, eds. Christopher B. Balme a Berenika Szymański-Düll. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017, s. 87–106.

Šmidrkal, Václav. “Dancing on a volcano”: Why the Czech Lands did not turn into bloodlands after 1918“. In 1914–1924 Τα χρόνια των ανατροπών: Ευρώπη και Ελλάδα / 1914–1924 The Years of Upheaval: Europe and Greece, eds. Athanasios Markopoulos a Evanthis Hatzivassiliou. Athens: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών / European Cultural Centre of Deplhi, 2017, s. 295–320,  on-line.

Šmidrkal, Václav. Military Film Studios before 1970: Between Cinematic Avant-Garde and Films on Command. In Cinema in Service of the State. Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia, 1945–1960, eds. Lars Karl a Pavel Skopal. New York a Oxford: Berghahn Books, 2015 (paperbackové vydání 2017), s. 145–165.

Šmidrkal, Václav. The Image of “Real France”: Instrumentalization of French Culture in the Early Communist Czechoslovakia. In Beyond the Divide. Entangled Histories of Cold War Europe, eds. Simo Mikkonen a Pia Koivunen. New York a Oxford: Berghahn Books, 2015 (paperbackové vydání 2018), s. 177–195.

Šmidrkal, Václav. Hobbypolizisten? Freiwillige Helfer der Polizei in der Tschechoslowakei und der DDR (1952–1989). In Ordnung und Sicherheit, Devianz und Kriminalität im Staatssozialismus. Tschechoslowakei und DDR 1948/49–1989, eds. Volker Zimmermann a Michal Pullmann. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014, s. 111–148.

Šmidrkal, Václav. Rote Filme unter Waffen. Das Filmstudio der Nationalen Volksarmee als Musterknabe des östlichen Militärbündnisses? In Der deutsche Film im Kalten Krieg, eds. Christin Niemeyer a Ulrich Pfeil. Bruxelles: Peter Lang, 2014, s. 119–148.

Šmidrkal, Václav. Musen, Soldaten und die Partei. Zum Stellenwert der Kulturarbeit in den Streitkräften der DDR und der ČS(S)R. In Die ČSSR und die DDR im Vergleich: Gemeinsamkeiten und Unterschiede zweier staatssozialistischer Systeme in Mitteleuropa, eds. Miloš Řezník a Katja Rosenbaum. Berlin: Edition Kirchhof & Franke, 2013, s. 77–91.

Šmidrkal, Václav. Strážci státní hranice objektivem Československého armádního filmu. In Ochrana státní hranice 1948–1955, eds. Pavel Vaněk a kol. Brno: Technické muzeum v Brně, 2013, s. 65–71.

Šmidrkal, Václav. Propaganda specjalna armii socjalistycznych na przykładzie ćwiczeń „Lato-67“. In Na z góry upatrzonych pozycjach, eds. Bartłomiej Międzybrodski, Magdalena Gajda et al. Warszawa a Zabrze: Wydawnictwo Inforteditions, 2011, s. 425–432.

Šmidrkal, Václav. „Historická komparace a její alternativy“. In Vybrané metodologické problémy mezinárodních teritoriálních studií, ed. Barbora Skálová a kol. Praha: Matfyzpress, 2011, s. 79–96.