Tomáš Nigrin | CECS
Prague Area Studies | Faculty | University

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

 

Tomáš Nigrin deals primarily with the Germany and Central European Region. His main area of interests are modern German history after 1945. Most recently, he has done an applied research devoted to the liberalization of the rail transportation in Germany and Visegrad countries.

Education

Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of International Studies, Ph.D., 2010

Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of International Studies, Department of German and Austrian Studies, Mgr.

Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of International Studies, Bc.

Research projects

2015–2018: Visegrad Strategic Grant: Transport Integration for Prosperity. The Importance of Rail Connections for the V4 Internal Cohesion, 31510026 (Main Investigator). http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2621.html

2015–2017: Reálné fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu, Grantová agentura ČR, GA15-09404S, (Coinvestigator). http://rfcpe.econ.muni.cz/index.html

2014–2015: Optimalizace a zefektivnění zadávání a kontroly veřejných soutěží v osobní železniční dopravě v ČR v kontextu společných politik EU, Technologická agentura ČR, č. TD 020010 (Coinvestigator).

2012–2013: Optimalizace liberalizace železniční osobní a nákladní dopravy v ČR, Technologická agentura ČR, č. TD010063 (Coinvestigator), www.ekonomiedopravy.cz

2007–2010: Izolovaný ostrov: Západní Berlín v době vlády Willy Brandta (1961–1966): Život za berlínskou zdí, GA UK, (Main Investigator)

Memberships

2014- : chairman of the Academic Senate of the Faculty of Social Sciences, Charles University

2014- : member of the Rector’s Collegium, Charles University

2014- : member of the Discretionary-investment commision of the Rector of Charles University

2013- : the Academic Senate of the Faculty of Social Sciences, Charles University

2012– : secretary of the Institute of the International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University

2011– : member of the Editorial Board, Acta Universitatis Carolinae, Studia Territorialia

2011– : member of the Library Council, The Masaryk Library of Social Sciences in Jinonice

2011- : member of the Editorial Board, Juvenilia Territorialia

2011-2015: member of the Development Board of Jinonice buildings

2011–2012: vice-dean for development, Faculty of Social Sciences, Charles University

2011 a 2012: head of the Department of German and Austrian Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University

2008-2009: member of the Presiding Board of the Academic Senate of the Faculty of Social Sciences, Charles University

2008-2009 a 2011: the Academic Senate of the Faculty of Social Sciences, Charles University

2007-2010: the Academic Senate of the Faculty of Social Sciences, Charles University

Selected publications

Monographs

NIGRIN, Tomáš. Izolovaný ostrov : Západní Berlín a jeho proměny po stavbě Berlínské zdi. 1 vyd. Praha: Dokořán, 2013. Bod. 215 s. ISBN 978-80-7363-573-2.

Chapters in Monographs

NIGRIN, Tomáš. Západní Berlín – centrum či periferie Spolkové republiky Německo v padesátých a šedesátých letech 20. století. In: Petr Mlsna a kol. (edd.), Německá centra – německé periferie: federalismus, regionalismus, subsidiarita, Praha: Kairos 2010, s. 130–154, ISBN 978-80-904818-0-0.

NIGRIN, Tomáš - KVIZDA, Martin. Politika hospodářské soutěže aplikovaná v odvětví železniční dopravy. In: Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb. 1 vyd. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2013, 1, s. 181-201. ISBN 978-80-210-6733-2. 

Articles

NIGRIN, Tomáš. Německý historický ústav ve Washingtonu. In: PEŠEK, Jiří - FILIPOVÁ, Lucie. Věda a politika: německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880-2010). 1 vyd. Praha: Karolinum, 2013, Neuveden, s. 167-182. ISBN 978-80-246-2175-3.

NIGRIN, Tomáš. Cold War Crisis on the Railway: Construction of the Berlin Wall. In: ROTH, Ralf - JACOLIN, Henri. Eastern European Railways in Transition: Nineteenth to Twenty-first Centuries. 1 vyd. Farnham: Ashgate, 2013, s. 233-239. ISBN 978-1-4094-2782-7.

NIGRIN, Tomáš. Die Deutsch-Tschechischen Studien im Vergleich mit anderen Deutschlandorientierten Studienfächern an tschechischen Universitäten: ein Modellbeispiel eines erfolgreichen binationalen Bachelor-Studiengangs. In: MOOSMÜLLER, Alois - WAIBEL, Isabella. Wissenschaftsmobilität und interkulturelle Kommunikation im deutsch-polnisch-tschechischen akademischen Kontext. 1 vyd. Marburg: Tectum Verlag, 2013, s. 200-214. ISBN 978-3-8288-3168-1.

NIGRIN, Tomáš. Příklady subsidiarity v organizování železniční dopravy v Bavorsku a Sasku. In: TOMEŠ, Zdeněk - KVIZDA, Martin. Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 148-164. ISBN 978-80-210-6425-6.

NIGRIN, Tomáš. „Stunde null“ německých velkoměst – Berlín a Düsseldorf v letech 1945–1947. In: Fejtová, Olga–Ledvinka, Václav–Pešek, Jiří, Evropská velkoměsta mezi koncem války světové a studené (1945–1989), Praha: Scriptorium 2011, s. 69–83.

NIGRIN, Tomáš. Stavba berlínské zdi jako odrazový můstek kariéry Willyho Brandta. Zrod moderního politického stylu v Západním Berlíně, Východočeské listy historické (2011), 28, s. 121–143.

BENEŠ, Zdeněk–NIGRIN, Tomáš. Sozialismus in tschechischen, slowakischen, polnischen und deutschen Geschichtsschulbüchern. In: Volker Zimmermann a kol. (edd.), Loyalitäten im Staatssozialismus. DDR, Tschechoslowakei, Polen, Marburg: Herder-Institut 2010, 366 s.

NIGRIN, Tomáš. Nové poznatky k druhé berlínské krizi, Český časopis historický 108 (2010), 4, s. 696–702.

NIGRIN, Tomáš. Život a dílo Willy Brandta v deseti svazcích. Nad jedinečnou německou edicí, Soudobé dějiny 16 (2009), 1, s. 155–164.

BENEŠ, Zdeněk–NIGRIN, Tomáš. Obraz doby socialismu v českých, slovenských, polských a německých učebnicích dějepisu, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia (2009),2, s. 9-28.

NIGRIN, Tomáš. Stavba berlínské zdi. Hybatel modernizace společnosti v Západním Berlíně?, Český časopis historický 107 (2009), 2, s. 336–361.

PEŠEK, Jiří–NIGRIN, Tomáš. Inseln der bürgerlichen Autonomie? Traditionelle Selbstverwaltungsmilieus in den Umbruchsjahren 1944/45 und 1989/90? In: Nigrin, Tomáš–Pešek, Jiří (edd.), Inseln der bürgerlichen Autonomie? Traditionelle Selbstverwaltungsmilieus in den Umbruchsjahren 1944/45 und 1989/90, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2009, s. 7–20.

PEŠEK, Jiří–NIGRIN, Tomáš. Ostrovy občanské autonomie? Tradiční samosprávné instituce v přelomových letech 1944/45 a 1989/90. In: Nigrin, Tomáš–Pešek, Jiří (edd.), Ostrovy občanské autonomie? Tradiční samosprávné instituce v přelomových letech 1944/45 a 1989/90, Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia, Praha: Karolinum 2008.

NIGRIN, Tomáš. Zásobování düsseldorfského obyvatelstva a britská zásobovací politika 1945–1948, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia (2007), 9, s. 267–353.

NIGRIN, Tomáš. Evakuace, útěk, vyhnání a vysídlení německého obyvatelstva z dnešních polských území 1944–1948. In: Pešek, Jiří a kol. (edd.), Juvenilia Territorialia, Praha: Institut mezinárodních studií FSV UK 2006.

HANDL, Vladimír–NIGRIN, Tomáš. Německá integrační politika mezi pragmatismem a evropeizací, Mezinárodní vztahy 4 (2006), s. 5–26.

Certified methods

NIGRIN, Tomáš - KVIZDA, Martin -¨MLSNA, Petr - TOMEŠ, Zdeněk. Metodika optimalizace institucionálního prostředí v železniční dopravě v České republice. certifikovaná metodika. 2013.

KVIZDA, Martin - NIGRIN, Tomáš - MLSNA, Petr - TOMEŠ, Zdeněk. Metodika vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy. certifikovaná metodika. 2013.